(021)   88376318-9

» » ارتودنسی دندان ها بدون کشیدن دندان در کودکان و بزرگسالان
دکتر ارتودنسی

ارتودنسی دندان ها بدون کشیدن دندان در کودکان و بزرگسالان

ارتودنسی دندان ها بدون کشیدن دندان در کودکان و بزرگسالان

آیا ارتودنسی بدون کشیدن دندان امکان پذیر است؟
آیا کشیدن دندان برای درمان ارتودنسی لازم است؟
 امروزه ارتودنسی کودکان و ارتودنسی بزرگسالان با درمانهای زودهنگام و تکنیکهای نوین ، بدون کشیدن دندان با بهترین نتایج امکان پذیر است مانند ارتودنسی دندان با سیستم دیمون. امروزه پر بودن لبها از نظر جامعه جذاب تر تلقی می شود. با نکشیدن دندان لب ها عقب نمی رود؛ بنابراین ترجیح داده می شود درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان انجام شود. مدت زمان درمان ارتودنسی دندان بدون کشیدن هم کوتاه تر است . در بسیاری موارد درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندانها به بهترین نحو انجام می شود. در بعضی موارد با در نظر گرفتن وضعیت سیستم دندانی – فکی و نوع صورت بیمار توسط متخصص ارتودنسی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب و موفقیت آمیز خارج کردن دندان ضرورت دارد که اغلب از دندانهای آسیای کوچک ( وسط قوس دندانی ) می باشد.
دو علت مهم کشیدن دندان در ارتودنسی عبارتند از کاهش بیرون زدگی دندانها و افزایش ثبات درمان.
 
آیا ارتودنسی دندان با سیستم دیمون نیاز به کشیدن دندان ندارد ؟
این ادعا بصورت علمی تایید نشده است اما مطالعات نشان می دهد با سیستم ارتودنسی دیمون می توان موارد بیشتری را با نکشیدن دندان خوب درمان کرد.
##